KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUK İLE İLGİLİ PRATİKLER

Haydar Demir 22 Mayıs 2013 0
KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUK İLE İLGİLİ PRATİKLER

KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUK İLE İLGİLİ PRATİKLER

 

Olay 1

 

Tutucu bir kişi olan ( A ), evinin avlusuna, üzerinde kışlık erzâkını kurutmak ve çamaşır asmak üzere yüksekçe bir dam yaptırır. (A)’nın komşusu (B) de, belediyeden aldığı imar iznine ve projesine uygun biçimde arsası üzerine bir ev yaptırır. (B), daha sonra evinin yola bakan yüzündeki pencereleri, aşırı toz girdiği gerekçesiyle ördürerek, belediyeye gerekli proje değişikliğini yaptırıp (A)’nın avlusuna ve damına bakan tarafta iki pencere açtırır.

(A), açılan bu yeni pencerelerden, karısının ve kızlarının damda çalışırken görüleceği gerekçesiyle,(B)den bunları kapatmasını ister. (B)nin bu isteme uymaması üzerine, (A), (B)nin pencerelerine bitişik, saçtan yapılma yüksek bir perde-duvar çeker.Işığı ve güneşi engellenerek karanlıkta kalan ve gündüz vakti bile evini elektrikle aydınlatmak zorunda kalan (B), (A)dan, ışığını ve görüntüsünü kesmemesini ister.

Sorular

 

 1. (B) nin yeni pencere açmasını hukuksal açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Ayrıntılı olarak tartışınız!
 2. (A) nın, (B) ye ait pencerelere bitişik ve yüksekçe bir saç perde çekmesini hukuken nasıl değerlendirirsiniz? Ayrıntılı olarak değerlendiriniz!
 3. (A) ve (B) den her biri, hangi nedene dayanarak ve ne gibi ölçütleri ileri sürerek, diğerine karşı hangi iddiaları ileri sürebilir?

 

Olay 2

 

(A), işe geciktiği için, içinde para cüzdanı, gözlüğü, değerli antika bir kitabı, hamile yazılı 1 Milyar TL’lik Keban Barajı’ kâr payı senedi bulunan evrak çantasını, telaşla otobüste unutarak işyeri önündeki durakta iner.

Otobüste (A) nın yanında oturmakta olan (B), (A) nın oturduğu yerde unuttuğu çantayı alarak bir sonraki durakta iner ve çantayı açarak; içindeki para cüzdanı ile Baraj kâr payı senedini alır. Çantayı ise içinde geri kalanlarla birlikte sokaktaki çöp bidonuna atar.

Çöp bidonuna çöp dökmekte olan (C), çantayı görerek alır. Gözlüğün çerçevesine yeni cam taktırarak, kendisi kullanmaya başlar. Çantayı ise kardeşi (K)’ya hediye eden (C), kitabı da eski kitap alım-satımıyla uğraşan (D)’ye götürür. Bu kitabın yeryüzünde birkaç kişide bulunduğunu ve 100 milyon TL. ettiğinin bilen (D); (C)’yi kandırarak, aslında değerinin 10 milyon TL olduğunu, fakat 20 milyon TL.’ye satın almaya hazır olduğunu söyler. (C) de razı olarak kitabı ona satarak teslim eder.

Antika kitap koleksiyonu yapan ve bu işten iyi anlayan (E), (C) tarafından satılan kitabı, (D)’nin dükkanında görür. İncelemek için eline aldığında, kitabın iç kapağında, özel bir kitaplığa sahip bulunan ve şahsen tanıdığı (A)’nın adının yazılı olduğunu görür. Bu kitaba mutlaka sahip olmak isteyen (E), pazarlık ederek kitabı 50 milyon TL.’ye satın alır. Kitabını (E)’de gören (A), geri vermesini söylediğinde; (E), kendisine 50 milyon TL.’yi ödemedikçe, kitabı geri vermeyeceğini söyler.

(B), Baraj kâr payı senedini, 500 milyon TL.’ye (G)’ye satar. Para cüzdanının içinde bulduğu 50 milyon TL.’nin, 30 milyon TL. ile kendisine konfeksiyoncu (F) den bir takım elbise alır.

Sorular

 1. Bu olay, Medeni Hukukun hangi temel ilkesiyle ilgilidir? Tanımlayınız.
 2. (A), çantasını (K) dan geri isteyebilir mi? Niçin?
 3. (A), gözlüğünü (C) den isteyebilir mi? Niçin?
 4. Kitapçı (D) nin antika kitabı (C) den satın alması geçerli midir?
 5. (E) nin iyiniyetli olduğu varsayılırsa, kitabı (D) den satın alması geçerli midir? Niçin?
 6. Olayda, (A), (E)nin talebine uyarak 50 milyon TL. nı geri vermek zorunda mıdır? Niçin?
 7. (G), Baraj senedini kazanmış mıdır? Niçin?
 8. (F), elbise karşılığında ödenen 30 milyon TL. nın sahibi olmuş mudur? Niçin?

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.