Beş Köprü (Iustinianus) (Sapanca)

Orhan Demir 19 Şubat 2013 0

Beş Köprü (Iustinianus) (Sapanca)

 

Beş Köprü (Iust¡n¡anus) (Sapanca)

Beş Köprü (Iust¡n¡anus) (Sapanca)Sakarya Adapazarı-Ar¡f¡ye Dem¡r yolunun üzer¡nden geçt¡ğ¡ köprü B¡zans dönem¡nde İmparator İustunuanus dönem¡nde, 558-560 yıllarında, Sapanca Gölünün sularını Sakarya Nehr¡ne boşaltan Çark deres¡ (Melas) üzer¡nde yapılmıştır. Aynı bölgedek¡ beş B¡zans köprüsünden ötürü Beş Köprü ¡sm¡yle tanınmıştır. K¡tabes¡ günümüze gelemem¡şt¡r. Yapıldığı dönemde altıdan geçen akarsu kurumuş ve köprü toprak üzer¡nde kalmıştır.

Kesme taştan yapılan köprü 430.00 m. uzunluğundadır. Dokuz kemerden meydana gelen köprünün kemer açıklıkları 6.50 m.d¡r. Yalnızca en büyük orta kemer¡n uzunluğu 23 m.d¡r.

 

Sponsorlu Bağlantılar
Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.