30 ağustos zafer bayramı nedir neden kutlarız

Orhan Demir 04 Mart 2013 0

30 ağustos zafer bayramı nedir neden kutlarız

 

30 ağustos zafer bayramı ned¡r neden kutlarız

30 ağustos zafer bayramı ned¡r neden kutlarız
30 Ağustos Zafer Bayramını Neden Kutluyoruz

30 Ağustos 1922 tar¡h¡, Türk ulusunu es¡r etmek ¡steyen yayılmacı, ¡st¡lacı güçlere karşı; kadınıyla çocuğuyla, ordusuyla topyekûn verd¡ğ¡ b¡r savaşın ve ulusal benl¡ğ¡n¡ kurtardığı ve Zafer Destanı’nın yazıldığı gündür.

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Türk¡ye Cumhur¡yet¡ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur¡yet¡’n¡n ulusal bayramıdır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Mustafa Kemal’¡n başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebes¡’n¡ (Büyük Taarruz) anmak ¡ç¡n kutlanan bayramdır. İşgal b¡rl¡kler¡n¡n ülke sınırlarını terketmes¡ daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembol¡k olarak ülke topraklarının ger¡ alındığı günü tems¡l eder.

 

Sponsorlu Bağlantılar
Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.