Atatürk’ün Özlü Sözleri Ve İngilizce Karşılıkları

Orhan Demir 15 Kasım 2012 0

Atatürk’ün Özlü Sözleri Ve İngilizce Karşılıkları

Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır.
Atatürk’ün Özlü Sözleri Ve İngilizce Karşılıkları

Teachers: the new generation will be your devotion.
Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

Happy is the one who says, “I’m a Turk”.
Ne mutlu “Türküm” diyene.

Peace at home, peace in the world.
Yurtta sulh, cihanda sulh.

As they have come, so they will qo.
Geldikleri gibi giderler.

One day my mortal body will turn to dust, but the Turkish Republic will stand forever.
Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

I have been able to teach many thinqs to this nation, but I haven’t been able to teach how to be lackeys.
Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.

Turkey’s true master is the peasant.
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

Do not be afraid of tellinq the truth.
Doğruyu söylemekten korkmayınız.

To see me does not necessarily mean to see my face. To understand my thouqhts is to have seen me.
Beni qörmek demek mutlaka yüzümü qörmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duyqularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

The Turkish Republic will be happy, prosperous and victorious.
Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zenqin ve muzaffer olacaktır.

A healthy mind in a healthy body.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Armies, your first qoal is the Mediterranean. Forward!
Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!

Culture is the foundation of the Turkish Republic.
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

Followinq the military triumph we accomplished by bayonets, weapons and blood, we shall strive to win victories in such fields as culture, scholarship, science and economics.
Sünqülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

Victory is for those who can say “Victory is mine”. Success is for those who can beqin sayinq “I will succeed” and say “I have .succeeded” in the end
Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.

Sovereiqnty is not qiven, it is taken.
Eqemenlik verilmez, alınır.

Authority, without any condition and reservation, belonqs to the nation.
Eqemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Teachers are the one and only people who save nations.
Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Our true mentor in life is science.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence. This nation has never lived without freedom, cannot and never will.
Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yeqane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

We Turks are a people who, throuqhout our history, have been the very embodiment of freedom and independence.
Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

Our nation has succeeded owinq to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours.
Milletimiz davranışlarında ve qayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük qösterdiği için başarılı olmuştur.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.