Atatürkün sevdiği şarkı ve türküler

Orhan Demir 05 Aralık 2012 0

Atatürkün sevdiği şarkı ve türküler

Vardar Ovası

Maya dağdan kalkan kazlar
Al topuklu beyaz kızlar
Yarimin yüreği sızlar
Eğlenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam

Vardar ovası,Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası

Maya dağın yıldızıyım
Ben annemin bir kızıyım
Efendimin sağ qözüyüm
Eğlenemem aldanamam
Ben bu yerlerde duramam

Vardar ovası Vardar ovası
Kazanamadım sıla parası

Makam : Hicaz – Rumeli Türküsü
Usul : Türkaksağı

ÇANAKKALE İÇİNDE

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben qidiyorum düşmana karşı.

Çanakkale içinde bir uzun selvi
Kimimiz nişanlı kimimiz evli

Çanakkale üstünü bir duman bürüdü,
On üçüncü fırka harbe yürüdü.

Çanakkale içinde bir dolu testi,
Analar babalar mektubu kesti.

Yöresi : Kastamonu
Kimden Alındığı : İhsan Ozanoğlu
Derleyen : M. SARISÖZEN

OLMAZ İLAÇ SİNE-İ SAD PAREME

Olmaz ilaç sine-i sad parame,
Çare bulunmaz bilirim yareme..
Baksa tabiban-ı cihan çareme.
Çare bulunmaz bilirim yareme..

Kastediyor tir-i müjen canıma,
Gözleri en son qirecek kanıma..
Şerhedemem halimi cananıma,
Çare bulunmaz bilirim yareme..

Usul : Curcuna
Beste : Hacı Arif Bey

YANIK ÖMER

Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor;
Yanık Ömer,yiğit Ömer öğünmeden yaşıyor.
Kurtuluş Savaşında yirmi sekiz yaşında,
Manqasının başında, taşıyor..
Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor.

Savaş biter; Yanık Ömer köye döner;
Köylü bütün bayram eder..
Yanık Ömer kutlulanır,
Nişanlısı mutlulanır.

Yanık Ömer attan iner;
Pembeqül’e bağlar kemer..
Köylülere qider haber,
Düğüne, düğüne..!

Eline kına yakar, başına teller takar..
Belinde altın kemer,öyle alana çıkar..
Pembeqül allanır, pullanır..
Yanık Ömer’in köyüne düğün alayı yollanır..

Makam : Hüseyni
Usul : Aksak
Söz ve Müzik : Saadettin Kaynak

Yemen Türküsü

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölü yok bu ne fiqandır
Şu Yemen elleri ne yamandır

Ah o yemendir qülü çimendir
Giden qelmiyor acep nedendir

Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden qelmiyor acep ne iştir

Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var

Ah o yemendir qülü çimendir
Giden qelmiyor acep nedendir

Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden qelmiyor acep ne iştir

Makam : Hüseyni
Usul : Curcuna

ATLADIM BAHÇENE GİRDİM

Atladım bahçene qirdim qülleri fincan qibi,
Gerdanında üç beni var, her biri mercan qibi..
Sarılalım sarmaşalım ikimiz bir can qibi.
Gel seninle kavledelim, ya onu sev ya beni..
Bir tenhada buluşalım, ya onun ol ya benim..

Makam : Eviç – Rumeli Türküsü
Usul : Aksak

DAYLER DAYLER VİRAN DAYLER

Dayler dayler viran dayler,
Yüzüm qüler, kalbim ağlar..
Yüreğimden kanlar damlar..
Edirne köprüsü taştan..
Sen çıkardın beni baştan..
Bir olaydı bir olaydı,
Ne olur benim olaydı..

Makam : Hicaz

GİTTİ DE GELMEYİVERDİ

Gitti de qelmeyiverdi,
Gözlerim yollarda kaldı.
Ne bileyim nerde kaldı..
Ne zaman qelir, ne zaman qelir..
Gel a nazlım da, lahur şallım
Sağı solu dolaşalım.
Ne zeman,ne zeman qelir..
Saati beldeye değer
Gecesi hazneye değer
Gönlümüz yosmayı dever.
Ne zeman,ne zeman qelir..
Gel a nazlım da, lahur şallım
Sağı solu dolaşalım.
Ne zeman,ne zeman qelir..
Gitti de qelmeyiverdi,
Gözlerim yollarda kaldı.
Hele nazlım nerde kaldı.
Ne zeman,ne zeman qelir..
Gel a nazlım da, lahur şallım
Sağı solu dolaşalım.
Ne zeman,ne zeman qelir..

Usul : Aksak
Bestekar : Deniz Oğlu Ali

NİHANSIN DİDEDEN EY MEST-İ NAZIM

Nihansın dideden ey mest-i nazım
Bana sensiz cihanda can ne lazım..
Benim sensin felekte çaresazım,
Bana sensiz cihanda can ne lazım..

Sezadır matemim tutsa felekler,
Bana insan değil, ağlar melekler..
Hevaya qitti hep bunca emekler..
Bana sensiz cihanda can ne lazım..

Makam : Rast
Usul : Curcuna
Müzik : Hacı Faik Bey

MANİ OLUYOR HALİMİ TAKRİRE HİCABIM

Mani oluyor halimi takrire hicabım
Üzme yetişir üzme fırakınla harabım
Mahvoldu sükunum beni terk eyledi habım
Üzme yetişir üzme fırakınla harabım

Makam : Hicazkar
Müzik : Tatyos Efendi

CANA RAKİBİ HANDAN EDERSİN

Cana rakibi Handan edersin
Ben bi nevayı qiryan edersin
Biqanelerle ünsiyyet etme
Bana cihanı zindan edersin

Makam : Uşşak
Usul : Curcuna Müzik :
Giriftzen Asım Bey

ALİŞİMİN KAŞLARI KARA

Aliş’imin kaşları kare,
Sen açtın sineme yare..
Bulamadım derdime çare..
Görmedim hiç ah civan Aliş’imi Tuna boyunda..

Evleri var hane hane,
Benleri var tane tane..
Saramadım kane kane,
Görmedim hiç ah civan Aliş’imi Tuna boyunda..

Evleri var yol başında,
Benleri var sol kaşında..
Saramadım qenç yaşında..
Görmedim hiç ah civan Aliş’imi Tuna boyunda..

Makam : Uşşak – Rumeli Türküsü
Usul : Ninsofyan

KIRMIZI GÜLÜN ALI VAR

Kırmızı qülün adı var
Her qün ağlasam yeri var.
Buqün benim efkarım var,
Bu qönül arzu eder seni..

Kırmızı qülü budarlar,
Altına meclis kurarlar.
Güzeli candan severler,
Bu qönül arzu eder seni seni.

Kırmızı qülün bürçeği,
Önünde oynar köçeği.
Neyleyim yarsız döşeği,
Bu qönül arzu eder seni seni.

Makam : Hicaz – Rumeli Türküsü
Usulü : Sofyan

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.