Mevlana Aşk sözleri

Orhan Demir 12 Mayıs 2014 2
Mevlana Aşk sözleri

   Mevlana Aşk sözleri

Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin güzel sözlerinin bulunduğunu bu sayfamızda Mevlananın aşk sevgi üzerine sözlerinide bulabilirsiniz. Buyrun Mevlana sözleri.

Mevlananın Aşk sözleri

mevlana celalettini rumi sözleri

Mevlana Aşk sözleri

 

 

 • bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır.
 • Hz. Mevlana, yeni bir durumsayış ve yeni bir anlayış.
 • Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki dünyanında sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli.
 • Ya olduğun gibi görün, Ya da göründüğün gibi ol.
 • Hz. Mevlana’nın kendi bakış açılarını yansıttığı ve amaçlarını açıkladığı sözü.
 • Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.
 • Hz. Mevlana’nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü.
 • Tapımızda (yolumuzda) riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış var. Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk, hep huzur var burada.
 • Hz. Mevlana sözlerinin şifa ve gıda oluşunun sırrını şu sözlerle açıklaaktadır.
 • Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Herkes orada gıdasını bulur.
 • Güzel söyle de halk, yüzyıllar boyunca okusun.
 • Tanrı’nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir.
 • Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki.
 • Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür.
 • Ey oğul, herkesin ölümü kendi rengindendir. Düşmana düşmandır, dosta dost.
 • Ayna Türk’e nazaran güzel bir renktedir. Zenciye nazaran o da zencidir.
 • Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen, kendinden korkmaktasın.
 • Gördüğün, ölümün yüzü değil, kendi çirkin yüzün. Canın bir ağaca benzer, ölüm onun yaprağıdır.
 • İyiyse de senden yetişmiş, yeşermiştir, kötüyse de. Hoş nahoş. gönlüne gelen her şey senden, senin varIığından gelir.
 • Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkaIarınınki nakildir.
 • Nakil, nakdin fer’idir.
 • Sözünü öyle bir izah et ki havas da avam da istifade etsin.
 • Herkesin aklının ereceği, fikrinin anlayacağı bir tarzda anlat.
 • Söz söyleyen kemal sahibi olursa, (mağfiret ve hakikat) sofrasını yaydı mı, o sofrada her türIü aş bulunur.
 • Hiçbir misafir aç kalmaz, herkes o sofrada kendi gıdasını bulur.
 • Güzel üslupla söz söyleyenleriz,
 • Mesih’in talebesiyiz; nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.
 • Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.
 • Hacca giderken hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap.
 • Onun şekline, rengine bakma, azmine ve maksadına bak.
 • Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı gdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de.
 • Bu dünya zindandır, biz de zindandaki mahkumlarız.
 • Zindanı del, kendini kurtar.
 • Dünya nedir? Allah’tan gafil olmaktır.
 • Kumaş, para, ölçüp tartarak ticaret yapmak ve kadın; dünya değildir.
 • İnsaf et, aşk güzel bir iştir,
 • Onun bozulması, güzeIIiğini kaybetmesi, (insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşundandır.
 • Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın;
 • Halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.
 • Gönlünde Allah sevgisi arttı mı, şüphe yokki Allah seni seviyor.
 • Ben, İnsanlara faydam dokunsun diye bu dünya zindanında kaImışım.
 • Yoksa hapishane nerede, ben nerede?
 • Kimin malını çalmışım
 • Aynı dili konuşmak, akrabalık ve bağlılıktır.
 • İnsan, yabancılarla kalırsamahpusa benzer.
 • Nice Hintli, nice Türk vardır ki dildeştirler aynı dili konuşurlar
 • Nice iki Türk de vardır ki birbirine yabancı gibidirler.
 • Şu halde “mahremlik (yakınlık) dili” bambaşka bir dildir.
 • Gönül birliği (gönüldaşlık) dil birliğinden daha iyidir.
 • Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.
 • Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı,
 • Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.
 • Ey özden habersiz gafiI,
 • Sen hala kabukla öğünüyorsun,
 • Göğsünün içindekini hakiki gönül sanan kimse,
 • Hak yolunda iki üç adım attı da her şey oldu bitti sandı.
 • Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır.
 • Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı.
 • Bedenler, ağızları kapalı testilere benzerler.
 • Her testide ne var? Sen ona bak.
 • Ey Tanrı kitabının nüshası insanoğlu.
 • Sen, kainatı yaratan Hakk’ın güzelliğinin bir aynasısın,
 • Her şey sensin. Alemde ne varsa, senden dışarıda değil.
 • Her ne ararsan, onu kendinden iste, kendinde ara.
 • Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey,
 • Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak’tan mı? Ne boş zahmet.
 • Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.
 • Hz. Mevlana’ya sormuşlar “aşk nedir?” diye. Ben ol ki bilesin! demiş,
 • Hz. Mevlana şöyle seslenmiştir insanlığa:
 • Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel
 • İster kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel
 • Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir
 • Yüz defa tövbeni bozmuş olsun da yine gel.
 • Hz. Mevlana, yeni bir durumsayış ve yeni bir anlayış,
 • Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki dünyanında sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli
 • Ne olurdu, seninle tatlılaşsaydım yaşayış zaten acı.
 • Ne olurdu, sen razı olsaydın benden de, herkes kızsaydı bana

mevlana sözleri

 

2 Comments »

 1. nisa 13 Nisan 2012 at 22:27 -

  Allah herkese evliya ve enbiyalarn yolundan gitmeyi nasip etsin

 2. yusuf cengiz 16 Mayıs 2012 at 19:24 -

  bu çok guzel ama size bir soz soyleyim belki duıyarsınız insanın türlü türlü hayelleri vardır kimi kahraman kimide kopek olmak ister ama sakına unutma seven insan ise sadece sevdiğinin bir gülümsemesini ister

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.